Onintelligente gesprekken voor de massa

Forum / Weetenschappen der Dompraet / Crème de la crème       

Pagina 4 van 4 ---- [1] [2] [3] - 4 -
Sir Flesh 
kokosmat

28-09-2003
13:13:03
kort en bondig, jullie leren t nog wel !

:)


Hilberto 
Admin

03-10-2003
04:16:59
Heerschap Nauta, wat nu ?! Onze persistentie in het aaneenratelen der lange verhalen wordt schromelijk onderschat !

Ferdau 


03-10-2003
06:54:07
Vrezende en loochenende hierbij dat mijn lichtheid des geestes mijne naam en eer in potentie diep geschonden zou kunnen hebben en deze rubriek nog verder in de poel des hels verderf zoals het bijbelboek openbaringen zou treffend verwoord, stort, om niet te zeggen dat het kader zijn verantwoordelijkheid jegens de massa, het plebs, het gepeupel kwijt door een zodanige uiting van lichtheid, waarbij de edele taak van ontwikkeling van het volk niet op de wijze die de edelen verplicht zijn, de noblesse d'oblige, vervult, wil ik hier naar de auctor intellectualis van deze correspondentierubriek mijn excuses maken.

Hilberto 
Admin

08-10-2003
14:45:14
De door Heer Nauta opgetekende excuses zijn reeds volledig redundant, gezien de additie van zijn ietwat korte, doch veelzeggende respons op mijn alarmerende noodroep.

Wij, producenten van welgeschreven scripten, kunnen met een gerust hart een stelling poneren en bekrachtigen beschrijvende de gedachtengang dat futiele lichamen, in tegenstelling tot welwillende breinen, nu en dan een weigering van het zo significante 'creëren' overwegen, soms resulterend in een enkel gebrekkig gecomponeerd epistel, wanneer een uitzonderlijkheid voorvalt die de geest tijdelijk doet dwalen en dientengevolge de nietelijke stoffelijkheid niet weet te overtuigen het nobele doel na te streven.

Met vreugde kunnen wij hierbij wederom notitie nemen van een situatie waarin het goede het kwade overwonnen heeft. Immers, niets is duidelijker na zulks te hebben gezegd op een wijze die van ons mag worden verwacht!

[Bewerkt op 08-10-2003 - 21:49:13]


Ferdau 


09-10-2003
09:57:39
Permiteer mij de door de Heer Oosting genoemde doelen in zijn ietswat korte episcript, alsmede de ingang volgens welke hij zijn brouillante mening uit, zeker niet overslaande en vergetende zijn consequente aanpak van wat voor velen een futiliteit lijkt, maar wat voor de Groten van Geest welzeker een uiterst essentieel onderdeel van de humane comminicatie is, hetgeet overigens een subject is dat door velen geabuseerd wordt, mijns inziens resulterende in de vele wereldlijke ellende, te noemen oorlog, hongersnood, gedwongen migratie et cetera, een aanpak die dus vele ellende voorkomt en harten verwarmd, te roemen.

Bee 


09-10-2003
10:04:00
Amen

Hilberto 
Admin

25-02-2004
13:53:59
De additie van Bee doet een ieder klaarblijkelijk vermoeden dat het einde van deze berichtenketen ingeluid danwel volledig bekrachtigd is. Echter niets is minder waar, vanaf het moment dat toetsen weer op genoeglijke wijze bespeeld worden.

Zulks gezegd hebbende wens ik tevens een een mededeling te doen van huishoudelijke aard. Sprekend over een inhoud als 'dit topic is zojuist verplaatst', deel ik hierbij stijlvol mede dat dit, misschien wel allerschoonste, meesterwerk van het forum versplaatst is naar dit 'Dompraat' onderdeel teneinde mogelijkerwijs een grotere aandacht en/of activiteit te bewerkstelligen.

Verstoken van restricties zoals die op de vorige locatie voor sommige gebruikers golden, zal het immers veelvuldig doorlopen en aangevuld worden!

Deze mededeling zij gedaan teneinde twijfel in uw malende breinen omtrent locatie, aard en oorsprong dezer lijst der optekeningen uit te bannen.

Laat mij besluiten met een gezegde dat mij bij het aanschouwen van een geringe maansikkel in het hoofd opborrelt. In lang vervlogen tijden werd het reeds gebezigd door een alom bekend, welbespraakt vogelbeest :

Oogjes dicht en snaveltjes toe.

(Hiermee wederom niet het einde der scripten implicerend).


<-- Terug naar Forumindex --     [1] [2] [3] - 4 -
Artwork, coding en design zijn geregeld door de filantropische instelling Dompraat.nl. Copyright © (2002-2003) Dompraat.nl. Commentaren, lofliederen en suggesties worden met graagte ontvangen. Laat een berichtje achter op het forum!