Onintelligente gesprekken voor de massa

Forum / Weetenschappen der Dompraet / Crème de la crème       

Pagina 2 van 4 ---- [1] - 2 - [3] [4]
Aljar 
Handelaar met v...

19-11-2002
07:22:00
Zoals in voorgaande is/was (is een bericht eenmaal gepost vergankelijk ja dan nee) aangegeven zullen alle herspinsels *ten allen tijde geoorloofd zijn* Jouw gedachten staan dus. Wanneer Uz op jouw verzoek zou ingaan schendt hij zijn eigen regels (tenzij dat een hersenspilsel is en geest en lichaam niet los gezien kan worden).

Hieruit concluderend:

Toeval bestaatHilberto 
Admin

19-11-2002
15:44:00
De overredingskracht bewerkstelligd door de wijze woorden van onze kameraad cui nomen est Aljar laat geen splinter heel van de miserable verwijten die de oud-führer van Italië hier tentoonspreidde.Geheel instemmend met het korte betoog verzorgd door de heer Meesters¹* kan ik dan ook vastbesloten mededelen dat van een mutatie des forumregels geen sprake zal zijn.¹*) Ik realiseerde mij zojuist nogmaals hoezeer deze achternaam die van een binnen Poiesz kringen zeer bekend persoon gelijkt.


Ferdau 


20-11-2002
05:19:00
Nu ik dan persoonlijk aangevallen zij op mijn taalgebruik door een persoon die dat pleegt te bekrachtigen door mannelijke geslachtsdelen en dergelijke fallussymbolen in de mond te nemen, wil ik dan toch reageren op deze zware aantijging.

Bij deze.

Ook kan ik mij volledig vinden in het onvoorwaardelijke karakter van de hersenspinsels die hier getoond mogen worden.

De condities die de betreffende persoon moge opwerpen, zichzelf vergelijkende met een groot fascist en massamoordenaar, zullen uiteraard niet nageleeft worden.

Nu zijn subnomen van groenteboer dit weer enigzins verzacht zal ik geen aanstoot nemen van deze opruiende opmerkingen.

m.vr.g.


IL Fenomeno 
crematoriumtest...

22-11-2002
06:28:00
Een verstandig besluit, aangezien mijn martelkamermedewerkers al weer in de startblokken stonden om de mening die jouw is toegedaan enigszins bij te stellen. Prijs jezelf gelukkig dat je dat niet mee hoeft te maken...

Ferdau 


22-11-2002
07:25:00
Nu ik dan toch inpliciet wordt bedreigd door een (leidende) verkoper van vitaminerijk voedingsmateriaal om een volgende exegese over mensen die Mij bekritiseren toch vooral beperkt te houden en niet hun doel te laten treffen op deze groenteboer (hij laat Mij vast spruiten eten zonder kaassaus of vergelijkbare martelmethoden), zou ik aanleiding willen geven om de steen des aanstoots dezer noblesse d'oblige in een hemorrhagische diathese te doen eindigen.

Gaarne zou ik bij deze dan ook mijn welbekende oud klasgenoten willen lauderen en congrutuleren met hun openheid van geest alswel correcte interpretatievermogen van de eerder aangetekende forumregels.

In de hoop de aanleiding gegeven hebbende aantekening om hetgeen aangetekend is als een 'verstandig besluit' van mijn kant toch enigzins te nuanceren en de consequente gevolgen (tautologie) in al hun ridiculiteit tot grote hoogte heb doen stijgen, wens ik U allen een goed weekend!Hilberto 
Admin

25-11-2002
13:28:00
Heerschap Nauta, het zal u reeds duidelijk zijn, maar laat mij u dan ten overvloede nog eens op het hart drukken dat de gebezigde aantijgingen slechts gebaseerd zijn op een redenatie die aan elkaar hangt van amorfe, (door microfauna) semi-gedissimileerde bananen waarvan de belangrijkste bestanddelen in deze mutatie reeds gevaporiseerd en de wijde wereld in gediffundeerd zijn.

Ferdau 


26-11-2002
10:06:00
Heerschap Oosting, uiteraard heb ik mij op de hoogte gesteld van de virtuele en irreële aard der scriptiones alhier. De 'auctor intellectualis' der beschuldigingen zal door mij dan ook in geen enkel geval aux serieux genomen worden.

Mijns inziens in zo'n communicatiemethode als de bananenman erop nahoudt eerder een sine qua non, zonder welke een dergelijk forum in zijn bestaansrecht niet gekend zou worden.

Ook het protagonisme, voor de these dat de alhier geuitte aantijgingen amorf van vormgeving zijn, is voor mij gelijk aan een verdediging van het heliocentrisme (= dat de zon om de aarde draait, of uh....).

Laat ik dan deze niet bestaande, irreële, viruele en niet de moeite van het noemen waardige polemiek beslechten en eindigen met de waarschuwing dat als die groenteboer nogmaals mij bekritiseert in meerdere opzichten een probleem heeft!!!

F.


Hilberto 
Admin

25-02-2003
15:41:00
In een poging de levensduur van forum en alhier gelocaliseerde draad een langer leven te schenken dan deze met de huidige activiteit beschoren lijkt te zijn, zal ik nogmaals het qwerty-gestructureerde invoerapparaat mijnes computer beroeren. Draden met zulk een veelomvattende inhoud en allesovertreffende literaire waarde verdienen feitelijk de aandacht en inspanning van vele zielen tot in het einde der tijden.Voorts wens ik nogmaals in te gaan op een eerder geponeerde stelling, ingaande een serieze zaak, die geparafraseerd inhoudt dat het leven slechts een zinloze illusie is. Ter voorkoming van niet noodzakelijke complicaties in het begrijpen hiervan, vermeld ik hierbij dat ik refereer aan een uitspraak die gebezigd werd door Arjanus Rex, luidende 'Hilbert vindt dat in samenspraak met bovengenoemd betoog de wereld ook nergens over gaat'. Deze uitspraak wens ik te ontkoppelen van mijn naam, en verwijzing naar het bewuste eerdere betoog, zodat een ieder zich kan verplaatsen in de gedachte dat de wereld, en daarmee ons bestaan zinloos is. Gezien de altijd kritische inzichten van u, als medelezer en poster van dit alom geroemde forum, verwacht ik niets dan ontstemde respons die mij vertelt dat de stelling compleet en dat wil zeggen voor een helemaal volledige 100% onwaar is. Gaarne zie ik uw relaas voorzien van motivatie.Alvorens deze stellingname en daarmee dit didactisch ingerichte bericht te besluiten, wil ik een ieder verzoeken zich te onthouden van commentaren die zich slechts richten op de omvang van mijn betoog, tenzij stijlvol en naar principes weergegeven. 'Ernstige gevolgen' zijn op handen voor een ieder die deze allesverterende waarschuwing in de wind slaat.


IL Fenomeno 
crematoriumtest...

26-02-2003
08:29:00
Oei, die waarschuwing zal ik dan maar niet in de wind slaan.

Ik moet zeggen dat ik best wil geloven dat de wereld nergens over gaat. Wij leven nu, met z'n allen in zo'n miniscule ruimte in vergelijking met het heelal. Hier hebben wij allen ons eigen o zo interessante leventje, maar over een kleine honderd jaar is iedereen ons al lang weer vergeten. Of beter nog: van de mensen die nu op deze aardbol rondlopen, kent niet eens 1% Eelco Huisman. Misschien dat ik ooit nog eens zo beroemd wordt dat dit percentage enigszins zal stijgen, maar voor de meesten onder ons is ook dat niet weggelegd. Hieruit concludeer ik dan ook dat ik alleen maar leef om mij tijdens mijn leven een beetje te vermaken, ook al weet ik wel dat ik maar één van de ruim 7 miljard ben die nu rondlopen(en het het grootste deel van deze mensen een zorg zal zijn of ik er nu ben of niet). Ik heb ooit een keer de bekende wijsheid Carpe diem geleerd, en daar zal ik dan ook maar naar leven.Mocht iemand niet begrijpen hoe zo'n stuk gebrabbel uit mijn brein hier op dit forum heeft kunnen komen, dan kan ik diegene vertellen dat ik dat zelf ook niet weet...


Hilberto 
Admin

27-02-2003
15:48:00
Hoewel Huismans frasen nog geenzins perfectie benaderen, is zijn additie aan dit koord der berichten zeer welkom gezien de aard van de geposte inhoud. Ik zie Duce's theorie als een verzacht uitgesproken, vermenselijkte vorm van het 'konijnenmodel', wat zoveel inhoudt als 'wij zijn allen slechts op aard om te neuken.. pardon.. ons voort te planten'.Gezien de kortzichtige klank van deze stelling zou ik graag anders willen geloven, edoch geen enkele aanleiding daartoe is in mijn ogen voorhanden. Wie doet mij inzake deze kwestie het licht in mijn hersenen ontbranden ? .. there should be more to life than this..


Bee 


28-02-2003
05:33:00
> There should be more life than this...Wat moet ik hier nou van denken? Dan jij je elke dag bij de konijnen af aan het voortplanten bent? Hoeveel kleine Hibbeltjes heb je al het leven geschonken dan?


Hilberto 
Admin

28-02-2003
13:49:00
0.O wijze Anna vertel mij, waarom ben ik op aard ?!...


Sir Flesh 
kokosmat

28-02-2003
14:32:00
daar is volgens mij wel s n liedje over gemaakt...

IL Fenomeno 
crematoriumtest...

28-02-2003
18:32:00
Gister in de dierentuin zag ik volgens mij wel een klein Hibbeltje ;-)

Bee 


02-03-2003
08:46:00
Waar is een liedje over gemaakt? Over konijnen? Kleine Hibbeltjes? Wijze Anna?

Bee 


02-03-2003
08:55:00
Gij is op aard door de wil van de Goden. De Moira heeft het levenslot van elke sterveling vast laten leggen, dus ook de uwe. Natuurlijk is de Ker meteen meegetwijnd. Alleen de goden weten wat uwer lot is en wanneer de tijd komt dat Hermes u begeleidt naar het huis van Haides.

Sir Flesh 
kokosmat

02-03-2003
11:06:00
uh, hades

Hilberto 
Admin

03-03-2003
10:49:00
Uh, sorry, ik geloof niet zoveel.Njah.. ik geloof dat het woord religie door mensen bedacht is.. dat wel..Verder mag Wijze Anna even melden waar de geponeerde frasen vandaangehaald zijn :)


Bee 


04-03-2003
08:22:00
Dit kwam uit mijn eigen hersentjes. net Odysseus gelezen, dat wel. Maar ik kan je nog wel een hint geven over wat je te wachten staat in de toekomst hoor, dat wel. Dus als je dat wilt, geef maar een gil...

Hilberto 
Admin

04-03-2003
09:21:00
Graag. Ikke zeer benieuwd.

Bee 


07-03-2003
05:34:00
Ge begrijpt natuurlijk dat ik niet zelf ga vertellen wat u de komende jaren te verwachten staat. Ik kan u wel vertellen hoe u het te weten kunt komen. Maar pas op! het zal geen eenvoudige opgave zijn!

<-- Terug naar Forumindex --     [1] - 2 - [3] [4]
Artwork, coding en design zijn geregeld door de filantropische instelling Dompraat.nl. Copyright © (2002-2003) Dompraat.nl. Commentaren, lofliederen en suggesties worden met graagte ontvangen. Laat een berichtje achter op het forum!