Onintelligente gesprekken voor de massa

Forum / Weetenschappen der Dompraet / Crème de la crème       

Pagina 1 van 4 ---- - 1 - [2] [3] [4]
Hilberto 
Admin

07-11-2002
16:11:00
Dit topic zij gecreëerd alszijnde een uitweg voor dolende zielen onder ons, die middels uiterts schoon aaneengeregen frasen verlangen te converseren over onderwerpen die inhoudelijk complete nihiliteit benaderen. Mocht zich echter overhoopt in de mistige hersenen onzer gelederen toch de behoefte ontplooien enige woorden vuil te maken aan - al dan niet veelomvattende - onderwerpen, dan zal de betreffende creatuur der schepping ten allen tijde geoorloofd zijn zijn welbeargumenteerde hersenspinselen in deze literair hoogstaande omgeving uit de doeken te doen.Teneinde voor de ophandenzijnde verhalen enige continuïteit te garanderen behoort het benutten van genoemde opdoemende gedachtenkronkels en onlosmakelijk verbonden onderwerpen zelfs tot een van de betere inventies van de laatste decennia. Gelijk onderwerpen nieuwe frasen uitlokken zullen onderwerpe zich weldra aandienen, wanneer men aan deze kickoff bijdraagt. Welk een sublieme circulariteit doet zich hier voor !


Arjanus 
Jirpelskieler

08-11-2002
11:12:00
Kortgezegd draait dit topic om het feit dat het nergens over gaat. Ik deponeer hier een stelling: Hilbert vindt dat in samenspraak met bovengenoemd betoog de wereld ook nergens over gaat. We leven er maar wat op los, doen maar wat, denken niet na, bla bla bla. He, dat rijmt. Overigens, dit slaat helemaal nergens op. Wel kunnen we het erover hebben in hoeverre iedereen het er mee eens is dat het leven op toeval berust. Doordat kleine voorvallen voorvallen, gebeuren bepaalde dingen. (denk daar maar es over na)

Zelf vind ik dit trouwens wel hoor. Had mijn nicht zes jaar geleden niet aan kappie medegedeeld dat ik werk zocht, dan had ik heeeeel veel mensen niet gekend die ik nu wel ken. Daarbij is het ook weer zo dat ik dan heeeel veel andere mensen wel had gekend, die ik nu niet ken.Naja, ga maar na, het toeval speelt een belangrijke rol.


IL Fenomeno 
crematoriumtest...

09-11-2002
07:43:00
Dat juist jij ter wereld bent gekomen en niet een iets ander Arjanus Rexje is ook al puur toeval...

Arjanus 
Jirpelskieler

09-11-2002
13:39:00
Ja indd, ik ben natuurlijk wel een geboren koning en das indd puur toeval.Het is ook toeval dat jij nu in het stadion van PSV Heerenveen naar de nederlaag zit te juichen. Voor hetzelfde geld bel ik nu tessa op. Das nog waar ook trouwens. BTW, dit slaat toch best wel helemaal nergens op gloof ik. Ach, het idee is duidelijk.


Bee 


09-11-2002
14:28:00
Ja, het natuurlijk ook weer toeval dat die nicht waar Rexie het over had, mijn zus schijnt te zijn. En het is natuurlijk ook puur toeval dat ik nu ook een Pooier ben.

Arjanus 
Jirpelskieler

10-11-2002
08:28:00
Nee, dat is inderdaad geen toeval;) Maar het komt wel voort uit dat het eens toeval was dat jouw zus bij de poi langsging en zomaar door kappie werd aangenomen want zo ging het toch ongeveer?

Hilberto 
Admin

10-11-2002
08:47:00
Danig teleurgesteld in de mate waarin mijn collegae 's werelds schoonste frasen in hun epistulae ter hand nemen, rest mij niets dan eigenhandig deze verba te continueren.Dat the circle of life aaneenhangt van lucky numbers en andersoortige toevalligheden valt wat mij betreft onder de koe-achtige waarheden. Mijn hersenen kunnen geen andere visie over dit subject accepteren, daar er slechts één alternatief existeert: een levensbeschouwing waarin men ervan uitgaat dat alles voortbestemd is. Een dergelijke opinie richt elk gevoel van zelfbeschikking, en daarmee zelfrespect en moraal in het leven te gronde, hetgeen in mijn opinie geen interessante levenshouding van personen in de hand kan werken.In hoeverre het toeval de verwantschap tussen personen affecteert, hangt af van de wijze waarop zieltjes aan de stoffelijke mens (fleis en bonken) worden gealloceerd(= toegewezen, mooi woord). Wellicht wordt er bij elk nieuw leven een zieltje van een virtueel oneindige hoop gevist en aan een lichaam gekoppeld. Misschien lag ik op 23 maart 1982 bovenop, en was ik aan de beurt. Interessante kwestie.Ik ben echter eerder aanhanger van theoriën die verkondigen dat de ziel alszodanig niet bestaat. Alles is stoffelijk in dat geval. Deze theorie houdt overigens wel in dat dood daadwerkelijk dood is, hetgeen mij weer aan het twijfelen zet, aangezien ik geneigd ben mij iets meer dan een half woord van de - net iets te vaak voorkomende - 'bijna dood ervaring' aan te trekken.


Bee 


10-11-2002
11:59:00
Nee hoor: ook niks toevallig dat Hilde werd aangenomen. Gewoon een kwestie van de boel slim aanpakken: Ze wilde graag een baantje en had gehoord dat Poiesz nieuwe mensen nodig had vanwege een paar zwangere werknemers. Dus is ze Kaspersma gaan bezoeken met een kort rokje en hoge hakken :)

Arjanus 
Jirpelskieler

10-11-2002
15:15:00
Welk een genoegen schept het mij hedenavond op dit tijdstip van de zondagavond een kortstondig bezoek te brengen aan onzer allen forum! Het is toch een begunstiging van het lot dat mij dezer mogelijkheid geboden blijkt te zijn. Aangezien ik voornemens ben enkele woorden te wijden aan een welgestand replytje aangaande mijner nicht met de daarbijbehorende hoge hakken, zal ik deze mogelijkheid met beide handen, dat wil zeggen de rechter en de linker, aangrijpen om niet aan dit passende respons voorbij te gaan. Mijn geenszins benevelde breinkronkels schenken mij de genuanceerde gedachtesprong dat mijn persoontje, alszijnde pooier in een kortstondig voorbijgeblazen verleden, er zeer wel gelukkig mee is dat Bee's zuster alsook mijn grote nichtje zich in een grijs verleden aan kappi's poieszfiliaal had gebonden (vvt) (voor de intimi onder ons: voltooid verleden tijd).Tot zover mijn betoog voor een betere samenleving. Nu terug naar Omrop Fryslan met Eelke Lok over de paddentrek van die jaar.Wij wensen u allen nog een prettige avond en tot later.


Sir Flesh 
kokosmat

11-11-2002
14:28:00
dis mij teveel moeite, zulke betogen... moet ik nadenken

IL Fenomeno 
crematoriumtest...

11-11-2002
17:09:00
Over Omrop Fryslân gesproken. Arjen, wist je wel dat Breedbeeld ook een topprogramma is? Die presentator is zo vet dat hij over de gehele breedte van m'n breedbeeld-tv te zien is. Echt een goed programma!

Maarja, ik had hier natuurlijk ook een uitgebreid betoog moeten plaatsen, maar dat komt op een ander moment wel weer, ik heb er namelijk ff geen zin in...


Hilberto 
Admin

12-11-2002
13:12:00
Uit pure verveling ontsproten behoefte tot toetsenberoering drijft mij ertoe nog enige letteren aan dit hoogstaande epos toe te voegen, wetend dat een ieder die in de bevoorrechte positie verkeert de resultaten ervan te kunnen bestuderen er ten zeerste mee zal zijn verguld.Nu de situatie zich voordoet waarin ondergetekende reeds karakters op dit virtuele prikbord deponeert, eer zelf op de hoogte te zijn van hetgeen hij eigenlijk verlangt te melden, rapporteert één mijnes hersenhelften dat ik dien in te haken op het feit dat elke vorm van serieuze discussie duidelijk uit de weg gegaan wordt, terwijl zeer serieuze, ja bijna spirituele teksten van mijn hand alhier toch zeker niet ontbreken !Zonder andermans verba af te doen door deze onder 'dom praat' te scharen, rest mij slechts te melden dat ik weer een hele avond genoeglijk kan rondsurfen in de wetenschap de noodzakelijke letteren reeds geproduceerd te hebben.


Martinus GROENTEK... 
6
12-11-2002
14:18:00
Onder het mom van: Hoe slapper hoe beter?

Arjanus 
Jirpelskieler

13-11-2002
04:21:00
Onder het mom van kort maar krachtig...hoewel.

Gewoon een leeg bericht zou dan ook volstaan.


IL Fenomeno 
crematoriumtest...

13-11-2002
05:58:00
.Reenzz 
Studente

13-11-2002
09:03:00
jah en die punt die doet t em.

Heel mooi gezegd


Ferdau 


15-11-2002
05:51:00
Na genoegenlijk de doelstelling dezes gelezen te hebben, zou ik allereerst de scriptor primus willen congratuleren met Zijn voorbeeldig uitgevoerde voorbeeldfunctie.

De verdere lecta, epistulae of epoi (pluralis epos) hebben nog ruimte voor verbetering. Herinnerd geworden aan de moderne variant van een schilderij, geëxposeerd op deze virtuele

bladzijde, vormen zich in mij (voor de administrator van deze site: om precies te zijn, in de corticale velden van mijn rechter voorkwab, in de purkinjecellen) nog enkele vragen van een zekere existensiele aard. Hier zal ik u dan ook niet mee lastigvallen.

Mij bewust zijnde van de inimportantie dezer kul denk ik de doelstelling van deze pagina redelijk benaderd te hebben.

Als mensen vragen, opmerkingen, scheldbuien of andere onredelijkheden krijgen na aanleiding van dit script, verzoek ik hen een respons te geven met zoveel mogelijk woorden, zo onbekend mogelijk, het liefst in één zin met zoveel bijzinnen als mogelijk.

Gegroet!!!


AJ 
Stokbole bakker

15-11-2002
13:28:00
No dattuh...IL Fenomeno 
crematoriumtest...

15-11-2002
16:34:00
Wat een ongelooflijk, onnozel gezwam! Hilbert, je zou toch geen mensen binnenlaten die dom gingen lullen, volgens mij doet Ferdau dat hier wél. Ik kan daar absoluut niet tegen. Kun je er aub iets van zeggen? ;)

Aljar 
Handelaar met v...

19-11-2002
07:22:00
Zoals in voorgaande is/was (is een bericht eenmaal gepost vergankelijk ja dan nee) aangegeven zullen alle herspinsels *ten allen tijde geoorloofd zijn* Jouw gedachten staan dus. Wanneer Uz op jouw verzoek zou ingaan schendt hij zijn eigen regels (tenzij dat een hersenspilsel is en geest en lichaam niet los gezien kan worden).

Hieruit concluderend:

Toeval bestaat<-- Terug naar Forumindex --     - 1 - [2] [3] [4]
Artwork, coding en design zijn geregeld door de filantropische instelling Dompraat.nl. Copyright © (2002-2003) Dompraat.nl. Commentaren, lofliederen en suggesties worden met graagte ontvangen. Laat een berichtje achter op het forum!