Onintelligente gesprekken voor de massa

Forum / Weetenschappen der Dompraet / Sollicitatiebrief       

Hilberto 
Admin

17-09-2004
06:37:23
Denken jullie dat dit ergens op lijkt ?

Mijnheer,

Gaarne zou ik deze mogelijkheid willen aangrijpen om te solliciteren naar een functie bij Uw bedrijf.

Ik ben axs… (sorry, de letter “x” doet het niet meer, daarom gebruik ik dan maar de “x", in pxaats van de x). Goed.

Ik ben dus axs 17-jarige jongeman van de XTS afgekomen, toen ik een prachtige aanbieding kreec (nou doet de xetter “c” het ook ax niet meer. Ik cebruik dan wex de xetter “c"). Coed. Ik kreec dus axs 17-jarice jonceman een prachtice aanbiedinc bij een instaxxatie bedrijf axhier. Daar heb ik cedurende drie en een haxf jaar met veex cemoecen cewerkt. (U ziet, de xetter “m” bxijft ook stekem. Im pxaats daarvam tik ik de xetter “m” wex).

Ik hoop miet dat U dit vervexemd vimdt. Dat komt mamexijk zo. Ik heb dit toetsembord cekocht op de markt. Tweede-hamds matuurxijk. Mu bxijkt dus weer dat ik eem crote miskoop heb cedeem… Mou is de xetter “e” efcebrokem. Mou je, dem meer de xetter “e". Coed.

Ik ce verder met mijm cecevems. Me die drie em eem hexf jeer moest ik im diemvt. (De xetter “v” heeft het mu ook becevem. Duv tiep ik im pxeetv deervem de “v"). Toem ik uit diemvt kwem, bem ik weew meew det imvtexxetie-bedrijf ceceem meew omdet det me miet meew beviex bem ik deew meew weew wecceceem (U zuxt wex xemewkt hebbem det de “w” het ook miet meew wewkt. Vemdeew det ik de xettew “w” deewvoow cebwuik.

Ik pem (de “p” iv mu ook kepot; im pxeetv deewvem de “p") toem moc omceveew twee meemdem wewkexuuc ceweevt. (Im pxeetv vem de vem de “u” tik ik de “u"). Cexxutic (he peh, de “t” wewtt uut miet meew). Cexxuttic mem de zeet eem wemdimc. It tweec weew wewt, em wex pij eem eemmemewvpe,wijf (wex vew, umme, ,e “,” uet het uut ex miet meew) ,uv pij eem eemmemewv-pe,w%q. (wex exxemechtic, h% vxeet mu hexemeex up hux). Memeew, it vchei ew meew mee uit. ,it iv miet meew te ,uem. P% ,eze twet it mijm vuxxicitetie im. Het heeqt m%mv imziemv ceem zim zu te vuxxicitewem.

Heex hewtext%t ,emt vuuw ,e cemumem mueite,

Met vwiem,ex%te cwuetem,
Eem vuxxicitemt. Met vriendelijke groeten,

..


Sander 


19-09-2004
10:30:46
komt me bekend voor :P

Super Snackman 
Pro Frysk

20-09-2004
11:32:17


[Bewerkt op 20-09-2004 - 18:32:30]


Aljar 
Handelaar met v...

21-09-2004
11:11:05
LOL.Tot en met de 5de allinea is het trouwens nog goed te lezen. Raar dat wanneer een paar letters omgedraaid worden, dit niet eens zo hinderlijk is.

Moddereter 


16-10-2004
08:33:27
Hest de baan kriegen?

Lul_die_er_maar_w... 
kutinspekteur
22-11-2004
14:57:22
hee het moet wel dompraat blijven verdikkeme


Goits 
kapster

16-05-2007
21:54:14
mijn mond staat vanaf 15 mei 2007 om 21.53 in permanente lachtstand... tot ik ga slapen denk ik
tenzij het zo doorgaat... ik word nu toch echt wel melig...


Arjanus 
Jirpelskieler

17-05-2007
00:07:33
Ik moet zeggen, wel een briljante sollicitatiebrief dit. Op deze manier maak je wel een verpletterende indruk.

BTW, Goits, inmiddels uitgelachen? AJ is nu depri vanwege de nederlaag dus wellicht werkt het lachen wel positief om over de nederlaag heen te komen.


AJ 
Stokbole bakker

17-05-2007
12:37:10
Ik ben nu nog depri :(
Die lachstuip van Goits heeft niet echt geholpen. Het is alleen maar erger geworden.


<-- Terug naar Forumindex --    
Artwork, coding en design zijn geregeld door de filantropische instelling Dompraat.nl. Copyright © (2002-2003) Dompraat.nl. Commentaren, lofliederen en suggesties worden met graagte ontvangen. Laat een berichtje achter op het forum!